0%
Avís: l'execució de JavaScript està desactivada en el navegador. És possible que no puguis respondre totes les preguntes de l'enquesta. Verifica els paràmetres del vostre navegador.

EINES 2.0 PER AL TREBALL EN XARXA: QÜESTIONARI A LES ENTITATS

QÜESTIONARI ALS CENTRES FEDERATS

Aquesta enquesta és una nova eina que posa la federació al vostre abast per tal de que ens pugueu comunicar quin és l'estat de la vostra entitat, quines són les vostres necessitats i neguits, per tal que puguem dissenyar de forma més adequada els serveis i mecanismes de suport que us oferim habitualment des de la Federació.

Aquest qüestionari s'adreçarà a totes les entitats anualment. Aquesta enquesta l'heu d'omplir amb dades del curs 2012-2013.

Un cop estiguin analitzades totes les dades us farem un retorn dels principals resultats i us transmetrem quines mesures es derivaran dels resultats.

Moltes gràcies per la teva paciència i col·laboració!

Hi ha 168 preguntes en aquesta enquesta.
Aquesta enquesta és anònima.

El registre de les teves respostes a l'enquesta no contindrà cap dada que t'identifiqui, excepte en el cas que una pregunta de l'enquesta ho demani explícitament.

Si has fet servir una clau per a accedir a l'enquesta, assegura't que aquesta clau no formi part de cap de les teves respostes. La clau es gestiona en una base de dades separada de l'enquesta i només es fa servir per indicar si has completat o no l'enquesta. No hi ha cap manera d'identificar les teves respostes a partir d'aquesta clau.