Avís: l'execució de JavaScript està desactivada en el navegador. És possible que no puguis respondre totes les preguntes de l'enquesta. Verifica els paràmetres del vostre navegador.

UNIÓ DE CONSUMIDORS DE CATALUNYA (UCC). Qüestionari Associats/des

La Unió de Consumidors de Catalunya amb el suport de la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia està elaborant un Pla de Participació per fomentar la participació a l’entitat dels seus associats/des.   

L’objectiu de l’enquesta és fer una diagnosi de l’estat de les motivacions davant la participació dels associats/des de la UCC. Volem saber quin és el grau de coneixement de la UCC, quins canals de participació coneixeu i quines expectatives teniu respecte de la Unió de Consumidors de Catalunya.

 

Li demanem la seva col·laboració per tal de respondre breument a unes preguntes. Nosaltres li garantim que les seves respostes seran tractades de forma completament anònima i confidencial